Vojtova metoda není jen o cvičení. Je především o postoji, jaký je třeba zaujmout v případě, že existuje podezření na poruchu hybnosti.

Mgr. Hana Čechová

Mgr. Hana Čechová

Fyzioterapeut
Kolektiv lékařů a fyzioterapeutek na oddělení dětské rehabilitace při poliklinice Budějovická na Praze 4, kteří zde pracovali s ohroženými dětmi Vojtovou metodou ovlivnil můj další profesní život.
Markéta Jánská

Markéta Jánská

Fyzioterapeut
Prošla jsem za svůj profesní život celou řadou školení a seminářů, ale vždy se znovu a znovu utvrzuji v tom, že Vojtův princip  pro mě byl je a doufám bude metodou první volby. Jen díky této skvělé partě kolegyň  se mohu ve Vojtově metodě dále vyvíjet
Irena Šamšová

Irena Šamšová

Fyzioterapeut
V našem pracovním týmu si cením velké otevřenosti, spolehlivosti, profesionality a také přátelství, které mezi námi je. V takovém prostředí je možné zdolávat velké terapeutické cíle.
Mgr. Markéta Mesany Klemová

Mgr. Markéta Mesany Klemová

Fyzioterapeut
Už jako malou mě bavilo sportovat a pomáhat druhým. Proto nebylo těžké stát se fyzioterapeutkou a pokračovat v rodinné tradici a věnovat se léčbě dětí s pohybovým postižením.

Pro pacienty

S dětmi ohroženými rozvojem hybné poruchy pracujeme intenzivně.

Pro každého pacienta vytváříme individuální rehabilitační plán.

Individuální přístup ke každému pacientovi je založen na přesné  diagnostice.

Pro rodiče

Podezření na poruchu hybnosti dítěte vyvolává v každém rodiči obavy, stres a potřebu hledat pomoc.

Rodiče proto vedeme k tomu, aby terapii svého dítěte zvládali ….

Učíme i rodiče léčit své dítě.

Specializujeme se na děti i dospělé
Specializujeme se na terapii Vojtovou metodou dětí i dospělých, jejichž stav vyžaduje dlouhodobou a systematickou péči. Dospělé provázíme na jejich cestě k úlevě od bolesti pohybového aparátu, u dětí je to převážně jeho náprava nebo, podle závažnosti, dlouhodobá intenzívní terapie
Zaměřujeme se na problematiku motorického vývoje dětí od narození – ať už se jedná o lehké poruchy vývoje až po těžké neurologické diagnózy, např. s  dětskou mozkovou obrnou. Spolu s malými pacienty pracujeme systematicky i s jejich rodiči.
Poskytujeme fyzioterapii dospělým pacientům s těžkými neurologickými diagnózami, což není  v České republice vůbec běžné.
Nabízíme fyzioterapii i lidem s dalšími diagnózami, které do našeho oboru patří, např. ortopedické vady, či nervosvalové poruchy.
Baví nás práce s lidským tělem a zákonitostmi jeho pohybu.
Našim cílem je dlouhodobou a cílenou prací zvýšit kvalitu života našich pacientů.