Spolupráce a partnerství

Mezinárodní Vojtova společnost sdružující vyučující Vojtovy metody, fyzioterapeuty i lékařena celém světě. Je odbornou společností, která je odpovědná za výuku a rozvoj Vojtovy metody.
 výukové centrum Vojtovy metody akreditované Ministerstvem zdravotnictví ČR je garantem výuky v České republice. Vyučuje lékaře i fyzioterapeuty a vzdělává lektorský tým. Výuka je založena na principech, které definoval prof. Vojta se svým týmem. Absolvent kurzu Vojtovy metody je certifikovaný odborníkem, který ale není oprávněn k další výuce Vojtovy metody.
 
neziskové občanské sdružení založené s cílem propojit lékaře, fyzioterapeuty, ale i rodiče pacientů a dospělé pacienty. Pravidelně organizuje konzultační terapeutické semináře pro již vyškolené terapeuty Vojtovy metody. Od roku 1992 pořádá každoročně letní terapeutické pobyty pro rodiče a děti s DMO i pro dospělé pacienty.
iniciativa na podporu funkční a lidské komunikace odborníků s pacienty a jejich rodinami

Reference

Rodina Sisákových
580b57fcd9996e24bc43c548
atituda
pohledy_160
razitko-bez-křivek