Konference pro lékaře a fyzioterapeuty 2019

Fyzioterapeutky Atitudy se aktivně podílely na pořádání konference pro lékaře a fyzioterapeuty pod záštitou Československé rehabilitační společnosti Dr. Vojty. www.vojtovaspolecnost.cz.

Téma bylo “Vzájemná závislost diagnostiky terapie dle Vojty“. (Dětské centrum Paprsek v Hloubětíně, 9. 11. 2019).

Mgr. Hana Čechová zahájila konferenci přednáškou o “Vzájemném propojení diagnostiky a terapie dle Vojty” a zakončila přednáškou o “Týmové spolupráci”.

Mgr. Markéta Mesany Klemová po obědové pauze pohovořila na téma “Vývoj ICP od dětského věku po dospělost s kazuistikami”.

Mgr. Hana Čechová

Irena Šamšová a Markéta Jánská